Διάλεξη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου, 2019
Ωρα έναρξης: 13:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Σπύρος Δαρμανής, Ερευνητής στο Chan-Zuckerberg Biohub, Chan-Zuckerberg Biohub, USA
Θέμα: Aπό την υγεία στην ασθένεια, ένα κύτταρο τη φορά.