Διάλεξη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία: 3 Δεκεμβρίου, 2019
Ωρα έναρξης: 11:00πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Αριστείδης Μουστάκας, Καθηγητής, Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University
Θέμα: Πλαστικότητα στην διαφοροποίηση των κυττάρων του όγκου.