Διάλεξη, 15 Νοεμβρίου 2019

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου, 2019
Ωρα έναρξης: 09:30
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Νίκη Μούγιου, Υποψήφια Διδάκτορας, ΑΠΘ-ΙΝΕΒ
Θέμα: Αναγνώριση και απομόνωση γονιδίων που συμμετέχουν στη βιοσύνθεση της υδροξυτυροσόλης της ελιάς και μελέτη της ετερόλογης έκφρασης προτεινόμενου βιοσυνθετικού μονοπατιού παραγωγής υδροξυτυροσόλης σε Arabidopsis thaliana και Saccharomyces cerevisiae.