Διάλεξη, 1 Νοεμβρίου 2019

Ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου, 2019
Ωρα έναρξης: 09:30
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Αγγελική Ανδρεαδέλλη, Βοηθός έρευνας, ΙΝΕΒ
Θέμα: Βελτιστοποίηση παραγωγής τροποποιημένων τερπενοειδών