Διάλεξη, 24 Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 09:30
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Ελισάβετ Βλαχονικόλα, Υποψήφια Διδάκτορας, ΑΠΘ-ΙΝΕΒ
Θέμα: Διαχρονική ανοσογενετική μελέτη του Τ ρεπερτορίου σε ασθενείς με ανθεκτικό η/και υποτροπιάζον πολλαπλούν μυελώμα έπειτα από μονοθεραπεία με Daratumumab: αποτελέσματα από μελέτη φάσης II (η μελέτη REBUILD)