Παρουσίαση του ΕΔΙΑΟ στο Συνέδριο Cancer and Personalized Medicine, 17/10/2019.

Το ΕΔΙΑΟ θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από την κα Αναστασία Χατζηδημητρίου, Κύρια Ερευνήτρια του ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ και Υπεύθυνη της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΔΙΑΟ.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του Συνεδρίου και την ατζέντα.