Διάλεξη, 9 Οκτωβρίου, 2019

Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 11:00
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Παναγιώτης Βoρκάς, Χημικός, PhD, Imperial College London
Θέμα: Πρωτόκολλα πολλαπλών αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών στη μεταβολομική ανάλυση –Τεχνικοί παράγοντες και εφαρμογές