Εναρκτήρια συνάντηση έργου H2020 MyPal που συντονίζει το INEB

Ερευνητές, κλινικοί γιατροί και επιστήμονες Βιοϊατρικής Πληροφορικής από επτά ευρωπαϊκές χώρες και 16 οργανισμούς συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 17-18 Ιανουαρίου 2019, για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου MyPal.
Το MyPal με τίτλο “Advanced patient-reported outcome systems in the palliative care of adults and children with cancer”, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (H2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το INΕB. Το έργο θα αναπτύξει καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες – εφαρμογές και παιχνίδια – που θα ενσωματωθούν σε συστήματα αναφορών (Patient-Ρeported Οutcomes – PRO) για ενήλικες και παιδιά με καρκίνο που χρήζουν υποστηρικτικής φροντίδας. Επιπρόσθετα, θα αξιολογήσει τις παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν σε δύο κλινικές μελέτες, μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (randomized controlled trial) και μια μελέτη παρατήρησης, για ενήλικες και παιδιά, αντίστοιχα. Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες (έναρξη 1η Ιανουαρίου 2019).
https://mypal-project.eu/news/kick-off-meeting-launches-mypal-a-new-horizon-2020-project/

Περαιτέρω πληροφορίες:
https://mypal-project.eu

Επικοινωνία: Βασίλης Κουτκιάς, Ερευνητής Β’ ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ, vkoutkias@certh.gr