Διάλεξη, 24 Μαϊου 2019

Ημερομηνία: 24 Μαϊου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Μαρία Γούναρη, Υπότροφος Marie-Sklodowska Curie/ΙΝΕΒ
Θέμα: Αλληλεπίδραση αντιγόνου-αντισώματος στα λεμφώματα από ώριμα Β λεμφοκύτταρα