Διάλεξη, 17 Μαϊου 2019

Ημερομηνία: 17 Μαϊου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Μαρία Κουτρουμάνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια INEB
Θέμα: Η μέθοδος ChIP-seq ως μέσο μελέτης της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης