2η Ημερίδα με θέμα «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Τόπος: Αμφιθέατρο Βεργίνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης | ΕΚΕΤΑ,

Η 2η Ημερίδα με θέμα «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», θα είναι η αρχή της συνεργασίας όσων ασχολούνται με
τους βαριά πάσχοντες από αναπνευστικά νοσήματα ασθενείς, ενήλικες και
παιδιά. Θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της φροντίδας στο σπίτι για τα παιδιά
και το πρόγραμμα καταγραφής των ασθενών υπό ΜΑ, που ήδη έχει κλείσει 2
χρόνια λειτουργίας. Πρόγραμμα εκδήλωσης.