Διάλεξη, 22 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Νίκος Παπακωνσταντίνου, Μεταδιδακτορικός ερευνητής INEB
Θέμα: Διερευνώντας το ρόλο της μεθυλίωσης του DNA σε κλινικά επιθετικές περιπτώσεις ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία