Διάλεξη, 15 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Χρυσή Γαλιγαλίδου, Υποψήφια διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Θέμα: Ανοσογενετική ανάλυση Β και Τ κυτταρικού υποδοχέα σε LC-MBL, μέσω Αλληλούχισης Νέας Γενιάς.