Διάλεξη, 8 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Ιωάννης Γκέκας, Yποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ.
Θέμα: Προσομοίωση και παρεμπόδιση της παθολογικής αλληλεπίδρασης ATXN1-MED15