Διάλεξη, 1 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Χριστίνα Κάκαλου, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕΒ
Θέμα: Υπολογιστικά εργαλεία πρόληψης και προαγωγής ελέγχου για μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη: η Κοινή Δράση INTEGRATE