Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας

Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ η 2η Δημόσια Εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας. Συνημμένη η ατζέντα της εκδήλωσης.