Διάλεξη, 1 Φεβρουαρίου 2019

Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2019 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Γεώργιος Λαγιώτης, Ph.D, University of Oxford
Τίτλος: Ρύθμιση της αξωνικής διαμόρφωσης του εμβρύου της Αραβίδοψης μέσω MicroRNA