Αποτελέσματα της παγκοσμίας έρευνας του Lymphoma Coalition για το 2018 σε ασθενείς με λεμφώματα

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο ΕΚΕΤΑ, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (INAB | CERTH) ήταν υπεύθυνο για την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παγκοσμίας έρευνας του Lymphoma Coalition που διεξήχθη 2018 σε ασθενείς με λεμφώματα. Περισσότερα…