Διάλεξη, 18 Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2019 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Παντελής Νατσιάβας, Υποψήφιος Διδάκτορας
Τίτλος: Ασφαλής ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης – το έργο KONFIDO