Διάκριση

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Carpentries ανακοίνωσε ότι η Malvika Sharan και ο ΦώτηςΨωμόπουλος έλαβαν το ειδικό βραβείο CarpentryCon Community Award. Το βραβείο αυτόδημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει την τεράστια συμβολή τους στη διοργάνωση τουCarpentryCon, του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου των Carpentries το οποίο έφερε μαζί τανεότερα με τα πιο έμπειρα μέλη της κοινότητας για να μοιραστούν τη γνώση, ναδικτυωθούν, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν στρατηγικές για τηνοικοδόμηση ισχυρών τοπικών κοινοτήτων. 

Μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση των Carpentries εδώ:https://carpentries.org/blog/2018/12/community-service-award/