Διάλεξη , 23 Νοεμβρίου 2018

Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2018 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Γεώργιος Τσιόλας, Βοηθός έρευνας, IN.E.B.
Τίτλος: Δημιουργία κυτταρικών σειρών μοντέλου της ΧΛΛ με τη χρήση τεχνολογιών CRISPR