Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών η 1η Δημόσια Εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής
Ακριβείας. Συνημμένη η ατζέντα της εκδήλωσης.