Ημερίδα για το Software Carpentry

Ημερομηνία: 24-25 Σεπτεμβρίου, 2018

Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Τίτλος: Data Carpentry

Κύριος στόχος του Software Carpentry είναι να βοηθήσει τη διεξαγωγή έρευνας με πιο αποδοτικό τρόπο, εκπαιδεύοντας του ερευνητές στις βασικές δεξιότητες των υπολογιστικών εργαλείων. Στα πλαίσια αυτού του workshop θα καλυφθούν βασικές έννοιες και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προγραμμάτων, του ελέγχου εκδόσεων, της διαχείρισης δεδομένων και της αυτοματοποίησης εργασιών. Στα πλαίσια της πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες θα εργάζονται σε μικρές ομάδες με στόχο τελικά να εφαρμόσουν αυτό που έμαθαν στα δικά τους ερευνητικά προβλήματα.

Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλους ερευνητές. Δεν απαιτείται πρότερη γνώση των εργαλείων που θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο – καμία εμπειρία δεν απαιτείται ή αναμένεται! Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τις εντολές shell, git και R μπορούν να βρουν το περιεχόμενο αυτού του workshop πολύ εισαγωγικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το workshop διατίθενται ΕΔΩ.