Επιστημονική Ημερίδα, 18 Νοεμβρίου 2017

Ελάχιστη υπολειμματική νόσος: ένας νέος προβλεπτικός βιοδείκτης – Επικέντρωση στη ΧΜΛ και τη ΧΛΛ
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)