Συνάντηση Εργασίας, Μάϊος 2016

Ενσωμάτωση βιοδεικτών στη διαχείριση ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: Επικέντρωση στις βλάβες του γονιδίου TP53
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)