Επιστημονική Ημερίδα, Ιούνιος 2016

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Από τη μοριακή ανάλυση στην κλινική απόφαση
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)