Ημερίδα, 12 Ιανουαρίου 2016

NGS – Ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες στα πεδία των εφαρμογών
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και SafeBlood BioAnalytica A.E.