Επιστημονική Ημερίδα, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Therapeutic innovation in B-cell malignancies: Present and future
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Gilead Sciences Hellas