Επιστημονική Ημερίδα, 06 Ιουνίου 2015

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: Θεωρία και Πράξη
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)