Εκθεση, 18 Μαϊου – 30 Σεπτεμβρίου 2015

«Δώρα της γης με αντοχή στο χρόνο»
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ