Ημερίδα, 14-15 Μαϊου 2015

WG3 Workshop: Advances in Molecular “Phytochemical Fingerprinting for Traceability ” Authenticity of Saffron
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης