Ημερίδα, 14-15 Μαϊου 2015

WG3 Workshop: Advances in Molecular «Phytochemical Fingerprinting for Traceability » Authenticity of Saffron
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης