Ομιλία, Καφέ της Επιστήμης, 11 Μαϊου 2015

Ο ασθενής συνυπεύθυνος στην υγεία του: μετρώντας και ελέγχοντας την καθημερινότητα
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ ) και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης