Ομιλία, Καφέ της Επιστήμης, 20 Απριλίου 2015

Ασφάλεια φαρμάκων: διαστάσεις του ζητήματος και σύγχρονες προσεγγίσεις με τεχνολογίες βιοϊατρικής πληροφορικής
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ ) και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης