Ομιλία, Καφέ της Επιστήμης, 2 Μαρτίου 2015

Πληροφορική και συμπεριφορά: το παράδειγμα των διαταραχών της όρεξης,
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ ) και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης