Ομιλία, Καφέ της Επιστήμης, 20 Ιανουαρίου 2015

Ηλεκτρονική υγεία: Η νέα τεχνολογία, σύγχρονο εργαλείο του γιατρού χρήστη, στην υπηρεσία των χρονίως πασχόντων και τη δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς γήρανσης
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ ) και Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης