Ημερίδα, 21 Οκτωβρίου 2014

Recent Developments in NGS Library Preparation for DNA, RNA and Microbiome Sample Clone with Confidence – Trends and Techniques in DNA Cloning and beyond
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και BIOLine scientific ” New England BioLabs GmbH