Ημερίδα, 09 Μαϊου 2014

Αγροβιοτεχνολογία και Διατροφή
Ερευνητικές προεκτάσεις και εφαρμογές της Βιολογίας και της Βιοχημείας των οργανισμών
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)