Ημερίδα, 10 Απριλίου 2014

Το μέλλον της Ελληνικής Αιγοτροφίας
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ