Θεματικός Κύκλος Διαλέξεων

Θεματικός Κύκλος Διαλέξεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2014-15 με τίτλο «Διατροφή: επιστήμη, πολιτισμός, οικονομική ανάπτυξη»
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης