Διάλεξη, 25 Μαϊου 2018

Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2018 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Δρ Αφροδίτη Τσάμπαλλα, Ερευνήτρια στην Γενετική Βελτίωση και Γονιδιωματική Φυτών,
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τίτλος: Συνδυάζοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην υπηρεσία της βελτίωσης των φυτών