Διάλεξη, 11 Μαιϊου 2018

Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2018 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Ομιλητής: Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΝΕΒ/EKETA
Τίτλος: Χαρακτηρισμός του γενωμικού προφίλ στα αρχικά στάδια της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας.