Βραβεύσεις Εργασιών, 26o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 12-14 Νοεμβρίου 2015

Βραβείο «Αρκάγαθος Γούττας», 26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 12-14 Νοεμβρίου 2015

Τίτλος Εργασίας

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ TP63 ΩΣ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συγγραφείς

Σταυρούλα Ντούφα, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Μαρία Τσαγιοπούλου, Θεόδωρος Μωυσιάδης, Αντιγόνη Μαλούση, Δέσποινα Παπάζογλου, Κώστας Πασέντσης, Φώτης Ψωμόπουλος, Ευαγγελία Σταλίκα, Μάτα Λαΐδου, Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Κώστας Σταματόπουλος

 

Σύντομη περιγραφή

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη μεθυλίωση του DNA. H παρούσα μελέτη έδειξε διακριτά πρότυπα μεθυλίωσης σε ασθενείς των στερεότυπων υποσυνόλων #6 και #8 τα οποία οδήγησαν στην ανάδειξη της TP63 ως διαφορικά εκφραζόμενο γονίδιο το οποίο οδηγεί τα κύτταρα της ΧΛΛ σε αυξημένη επιβίωση.

 

Επικοινωνία

Σταυρούλα Ντούφα

E-mail: sntoufa@certh.gr

Τηλ: 2310 498472


Καλύτερη προφορική ανακοίνωση (ανάμεσα σε έξι ισότιμες)
26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. 12 – 14 Νοεμβρίου 2015

Τίτλος Εργασίας

Μοναδικές και κοινές ανοσογενετικές υπογραφές σε λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα της οριακής ζώνης: Οντογενετικές προεκτάσεις.

Αλίκη Ξωχέλλη, Βασίλης Μπίκος, Ελευθερία Πολυχρονίδου, Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Παναγιώτης Μοσχονάς, Μαρία Ρουμελιώτη, Ευαγγελία Σταλίκα, Μαρία Καρυπίδου, Γιώργος Κανέλης, Χριστίνα Καλπαδάκη, Γεράσιμος Πάγκαλης, Παναγιώτης Βλάμος , Patricia Groenen, Alexandra Traverse-Glehen, Sarka Pospisilova, David Gonzalez, Maurilio Ponzoni,Marie-Paule Lefranc, Blanca Espinet, Miguel Angel Piris, Ming Du, Richard Rosenquist, Manlio Ferrarini, David Oscier, Paolo Ghia, Frederic Davi, Δημήτριος Τζοβάρας, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Θεοδώρα Παπαδάκη, Χρυσούλα Μπέλεση, Αναστασία Χατζηδημητρίου, Κώστας Σταματόπουλος