Βραβεύσεις Εργασιών, 25o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 13-15 Νοεμβρίου 2014

Βραβείο «Αρκάγαθος Γούττας»
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία – 25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Τίτλος Εργασίας

Η ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ EZH2 ΣΤΗ XΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συγγραφείς: Νίκος Παπακωνσταντίνου, Σταυρούλα Ντούφα, Ελισάβετ Χαρτοματσίδου, Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Τζένη Καραμανλή, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Paolo Ghia, Richard Rosenquist, Χρυσούλα Μπέλεση, Κώστας Σταματόπουλος

Σύντομη περιγραφή

Η μεθυλοτρανσφεράση των ιστονών ΕΖΗ2 υπερεκφράζεται σε πλειάδα κακοηθειών, μεταξύ άλλων και κακοήθειες του λεμφικού ιστού, και γενικά συσχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση. Σε προκαταρκτική μελέτη μας δείξαμε για πρώτη φορά ότι η ΕΖΗ2 εκφράζεται στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), ιδίως σε περιπτώσεις κακής πρόγνωσης. Στην παρούσα μελέτη επεκτείναμε την ανάλυση της έκφρασης της ΕΖΗ2 στη ΧΛΛ και διερευνήσαμε το λειτουργικό αντίκτυπό της στη συμπεριφορά των λευχαιμικών κλώνων. Τεκμηριώνουμε ότι η υπερέκφραση της EZH2 αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των κλινικά επιθετικών περιπτώσεων ΧΛΛ, επηρεάζοντας τα επίπεδα της H3K27me3 στα λευχαιμικά κύτταρα και προσδίδοντάς τους έτσι πλεονέκτημα επιβίωσης και προστασία από απόπτωση. Επισης, παρουσιάζουμε προκλινικά δεδομένα που δείχνουν ότι η αναστολή της καταλυτικής ενεργότητας της ΕΖΗ2 με ειδικούς φαρμακολογικούς αναστολείς προάγει απόπτωση των κυττάρων της ΧΛΛ, αναδεικνύοντας ένα νέο πιθανό θεραπευτικό στόχο για ασθενείς με επιθετική νόσο.

Επικοινωνία

Νίκος Παπακωνσταντίνου
E-mail: npapakonstantinou@certh.gr
Τηλ: 2310 498472


Καλύτερη προφορική ανακοίνωση (ανάμεσα σε έξι ισότιμες), 25o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Τιτλος Εργασίας

ΝΕΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΛΩΝΟΤΥΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Π. Μπαλιάκας, Α. Ξωχέλλη, Ε. Μίγγα, Ε. Σταλίκα, Μ. Καρυπίδου, Ν. Σταυρογιάννη, Α. Αθανασιάδου, Β. Δούκα, Τ. Τζένου, Α. Παπαλεξανδρή, Τ. Τουλουμενίδου, Ε. Κοράβου, Π. Ζέρβα, Μ. Κούτρα, Α. Παλέτα, Α. Αναστασιάδης, Χ. Γεωργόπουλος, Μ. Κωτσοπούλου, Μ. Παπαϊωάννου, Μ. Πρωτόπαπα, Κ. Πυροβολάκη, Π. Ρεπούσης, Μ. Τηνιακού, Γ. Καϊάφα, Ε. Μανιουδάκη, Ε. Παπαδάκη, Κ. Τσαταλάς, Π. Παναγιωτίδης, Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Μπέλεση, Α. Χατζηδημητρίου, Κ. Σταματόπουλος

Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα απλό προγνωστικό μοντέλο για τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με μεταλλαγμενους κλωνοτυπικούς υποδοχείς με σκοπό την αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδυνού καθώς και των ασθενών με πολύ μικρή πιθανότητα να λάβουν θεραπεία.

25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2014
Τόμος Περιλήψεων 2014, abstract 25


Καλύτερη προφορική ανακοίνωση (ανάμεσα σε έξι ισότιμες)
25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Τίτλος Εργασίας

Ευρείας κλίμακας ανοσογενετική ανάλυση του ρεπερτορίου του Τ-κυτταρικού υποδοχέα στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία: μοριακές ενδείξεις επιλογής από αντιγόνο

Α. Βαρδή, Ε. Σταλίκα, Α. Γκούφας, Μ. Καρυπίδου, S. Pospisilova, A. Αναγνωστόπουλος, Ν. Μαγκλαβέρας, Α. Χατζηδημητρίου, Ι. Χουβαρδά, Κ. Σταματόπουλος

25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2014
Τόμος Περιλήψεων 2014, abstract 26


Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ

Αποδέκτες της διάκρισης
Σταυρούλα Ντούφα, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Τζένη Καραμανλή, Χρυσή Γαλιγαλίδου, Σοφία Γρίβα, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Χρυσούλα Μπέλεση, Κώστας Σταματόπουλος

Σύντομη περιγραφή
Το στερεότυπο υποσύνολο 1 (ΣΥ1) της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ΧΛΛ) χαρακτηρίζεται από έκφραση αμετάλλακτων στερεότυπων ανοσοσφαιρινών IGHV clan I, ισοτύπου IgMD και αποτελεί πρότυπο επιθετικής κλινικής πορείας. Συνολικά, στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε διάφορους μηχανισμούς σηματοδότησης που θα μπορούσε να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των λευχαιμικών κυττάρων του ΣΥ1 πιθανόν ερμηνεύοντας την επιθετική κλινική πορεία που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς. Η ανάλυση δεν αποκάλυψε διαφορές σηματοδότησης μεταξύ ΣΥ1 και άλλων ασθενών με παρόμοια κατάσταση σωματικής υπερμεταλλαξιγένεσης των γονιδίων IGHV (Α-ΧΛΛ). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η κλινική επιθετικότητα του ΣΥ1 δε διαμορφώνεται τόσο από εξωγενή διέγερση (άνοση σηματοδότηση) όσο από ενδογενείς μηχανισμούς (π.χ. ογκογενετικές βλάβες).

Επικοινωνία

Σταυρούλα Ντούφα
E-mail: sntoufa@certh.gr
Τηλ: 2311257525