Βράβευση Εργασίας, 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014

Βραβείο «Χριστίδη» στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη
προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή

15o Πανελλήνιο Επιστημονικό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης
των Φυτών, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014

Τίτλος εργασίας: Εγχώριες ποικιλίες κολοκυθιάς: αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας με μοριακούς δείκτες
Συγραφείς : Α. Ξανθοπούλου, Ι.Γανόπουλος, Α. Καλύβας, Ε. Νιάνιου-Ομπειντάτ, Α.Τσάμπαλα, Α. Τσαυτάρης, Π. Μαδέσης