Βράβευση Εργασίας, 29ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο

Βραβείο του Ιδρύματος Χαριλάου Κ. Κεραμέως
29ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2014

Τίτλος εργασίας: Πολυμορφισμός P72R του γονιδίου ΤΡ53 – Συχνότητα και κλινική σημασία στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Συγγραφείς: Σταλίκα Ε., Ξωχέλλη Α., Καρυπίδου Μ., Δούκα Β., Ισκάς Μ., Αθανασιάδου Α., Μακρής Α., Σταυρογιάννη Ν., Σταματόπουλος Κ., Αναγνωστόπουλος Α.