Διακρίσεις του ΙΝΕΒ στην Ερευνα του Καρκίνου

Η Ομάδα Μελέτης των Λεμφικών Κακοηθειών (ΟΜΛΚ) στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με την Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του ΓΝ Γ. Παπανικολάου απέσπασε τρία από τα έξι βραβεία για τις καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και ένα από τα τρία βραβεία για τις καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις του 24ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου που διεξήχθηκε στην Αθήνα, 14-16 Νοεμβρίου 2013.

Η συνεργασία των δύο φορέων στη βασική και μεταφραστική έρευνα των κακοηθειών του λεμφικού ιστού έχει αποδώσει σημαντικά, διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Η σχετική δραστηριότητα βασίζεται σε διατομεακή, διεπιστημονική έρευνα με άλλες ερευνητικές ομάδες, τόσο του ΙΝΕΒ όσο και άλλων Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, στα πεδία της γενωμικής ανάλυσης, της (βιο)πληροφορικής και της επιγενετικής.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο Δρ. Κώστας Σταματόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος της ΟΜΛΚ και Διευθυντής του ΙΝΕΒ, έχει την ευθύνη του συντονισμού επιστημονικών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας που βασίζονται στη συνεργασία 30 και πλέον ακαδημαϊκών, ερευνητικών και κλινικών κέντρων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αντικείμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η πολύπλευρη ανάλυση των λεμφικών κακοηθειών στις μεγαλύτερες διεθνώς σειρές ασθενών. Οι σχετικές μελέτες βοηθούν στην αναγνώριση υποομάδων ασθενών που χρειάζονται ιδιαίτερη παρακολούθηση και διαχείριση, στην εισαγωγή βιολογικά σχεδιασμένων θεραπειών και νέων διαγνωστικών μεθόδων, την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και, γενικότερα, στην προαγωγή της υγείας και της ιατροβιολογικής έρευνας.

Πληροφορίες

  • Δρ. Αναστασία Χατζηδημητρίου [Τηλ. 2310 498474 / E-mail: anastasiaxtz@gmail.com]
  • Αμαλία Δρόσου [Γραφείο Τύπου ΕΚΕΤΑ / Τηλ.: 2310 498264, 2310 498214 / E-mail: press@certh.gr / www.certh.gr]